Ändringar sparade

Användarvillkor

Vi uppmanar alla användare att noggrant läsa igenom våra användarvillkor samt vår personuppgiftspolicy innan ni börjar använda tjänsten.

Genom att registrera dig eller besöka tjänsten godkänner du de allmänna villkor som Tjänsten har. Dessa villkor kan löpande uppdateras, görs väsentliga uppdateringar som kräver ditt samtycke kommer du dock få en notis om detta.

Användargenererat innehåll

Du har i Tjänsten möjligheten att själv lägga upp innehåll samt att hämta innehåll från ditt Billogramkonto. Detta innehåll förhandsgranskas inte av Tjänsten, det är ditt ansvar som användare av tjänsten att se till att det som du publicerar inte är brottsligt eller strider mot andra rättigheter såsom upphovsrätt eller GDPR.

Upptäcks material som bryter mot detta eller är på annat sätt omoraliskt kommer Tjänsten ta bort det uppladdade materialet och vid behov ta bort dig som användare av tjänsten.

Ändringar

Tjänsten har rätt att när som helst ändra våra användarvillkor och vår personuppgiftspolicy. När ändringar av större karaktär sker så kommer vi försöka meddela detta till våra användare 30 dagar innan ändring träder i kraft.

Vi har även utan framförhållning och förvarning rätt att stänga ned sidan om så krävs - men det är givetvis ingenting vi vill eller planerar att göra.

Personuppgiftspolicy

I samband med att du använder Tjänsten sparar vi vissa personuppgifter angående dig för att kunna leverera en så bra tjänst som möjligt. Vi är måna om korrekt hantering av dina personuppgifter och delar inte med oss av dina uppgifter till någon annan än företag eller personer som vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal med. Vi använder dem inte i marknadsföringssyfte om du inte givit samtycke till detta och sparar inte heller dina uppgifter längre än vad vi behöver för att kunna leverera en bra upplevelse. När ändamålet är uppnått så anonymiserar vi dina uppgifter.

I enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) så lagras allt som du angivit i tjänsten inom Europa och följer alla de säkerhetsaspekter som finns för att dina uppgifter alltid ska lagras så säkert som möjligt.

Personuppgiftsbiträde

Adaptive Media är att betrakta som personuppgiftsbiträde åt användare av tjänsten. I egenskap av personuppgiftsbiträde får Adaptive Media endast utföra behandling av personuppgifter åt användarna i enlighet med ändamålen i tjänsten. Adaptive Media får inte behandla uppgifterna för egna ändamål.

Adaptive Media ska verka för att vidta tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som Adaptive Media behandlar enligt Avtalet mot olyckshändelse, ändringar, otillåten åtkomst eller spridning, samt mot varje annat slag av otillåten behandling. Åtgärderna ska vara anpassade till en nivå som är lämplig med hänsyn till hur känsliga personuppgifterna är, de särskilda risker som finns, befintliga tekniska möjligheter och genomförandekostnaderna.

För de fall att registrerad eller annan tredje man begär ut information från Adaptive Media som rör behandlingen av personuppgifter ska Adaptive Media hänvisa till dig som personuppgiftsansvarig. Om myndighet begär ut sådan information från Adaptive Media ska Adaptive Media omedelbart informera dig under förutsättning att Adaptive Media inte är förhindrad därtill genom lag, dom eller myndighets beslut.

Vid säkerhetsincident, dataintrång eller vid händelse där Adaptive Media på något annat sätt förlorar kontrollen över de uppgifter som behandlas (personuppgiftsincident) ska Adaptive Media, utan onödigt dröjsmål efter det att Adaptive Media fått vetskap om personuppgiftsincidenten, skriftligen underrätta dig om detta.

Adaptive Media har genom Avtalet fått ett generellt förhandstillstånd från dig att anlita underbiträden. Adaptive Medias rätt att anlita underbiträden gäller enbart i det fall varje underbiträde vidtar säkerhetsåtgärder som motsvarar eller erbjuder högre säkerhet än de säkerhetsåtgärder som Adaptive Media har åtagit sig att vidta enligt Avtalet.

Tvister

Svensk lag ska tillämpas på detta villkorsavtal. Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rätt att få ut den information vi sparar om dig, vill du som användare få ut denna information begär du ett registerutdrag. Detta har du som användare rätt till att göra en gång per år och detta är helt kostnadsfritt. För att göra ett registerutdrag hänvisar vi dig till att kontakta oss.

Är uppgifterna som är sparade felaktiga har du givetvis rätt att få dem korrigerade och du som användare har även rätt att närsomhelst bli bortglömd och anonymiserad i systemet. Detta förutsatt att du inte har något avtal eller är på annat sätt bunden till oss som åsidosätter din rätt att få bli glömd.

Cookies

Tjänsten använder Cookies och lagrar dem på din dator när du använder vår tjänst. Detta gör vi för att kunna leverera en sådan bra tjänst som möjligt och för att du som användare ska kunna få en sån bra användarupplevelse som möjligt.

Om du inte vill att tjänsten ska lagra dessa på din dator kan du när som helst radera dessa i din webbläsare. Du kan även ställa in att din webbläsare generellt inte ska tillåta att cookies placeras på din dator - notera dock att det då finns risk att vår tjänst och dess funktioner inte fungerar som dem ska.

Externa parter

Tjänsten använder tredjepartsaktörer för att till fullo kunna leverera en bra upplevelse.  De aktörer som vi använder har inte rätt att använda personuppgifter till något annat än att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden och vi delar aldrig med oss av fler personuppgifter än vad som är absolut nödvändigt. Deras rättigheter styrs enligt GDPR och de personuppgiftsbiträdesavtal som är tecknade med respektive aktör.

Länkar till andra webbplatser

Tjänsten kan innehålla länkar till externa företag som vi inte har något avtal med. Tjänsten kan där inte garantera säkerheten för de personuppgifter som ni delar och vad dem kommer att användas till. Vi rekommenderar er därför starkt att läsa igenom även dessa villkor innan ni använder deras tjänst och delar personuppgifter med dem.

Kontakt

Har du frågor angående vår personuppgiftspolicy är du välkommen att kontakta oss. Du kommer då komma i kontakt med vårt personuppgiftsombud.

Har du andra synpunkter tar vi gärna emot dessa på samma länk. Tveka inte att höra av dig.